top of page
Image by Julian Paolo Dayag

Succesvol slagen voor Wiskunde voor Handelsingenieurs

 
| hoogstaande bijlessen Wiskunde als voorbereiding van Handelsingenieur, TEW en Handelswetenschappen |
 
| de ultieme studiebegeleiding Wiskunde perfect afgestemd op Hir, TEW en HW KU Leuven, Kulak, UGent en UA |

| een ver-X-voudiging van JOUW slaagkansen voor Wiskunde |

Van falen en stress naar succes en rust

Wiskunde is zonder meer een stresserend buisvak. Het vak dient door menig student Handelsingenieur twee tot zelfs vier keer te worden afgelegd. Finaal kiezen vele studenten er voor om een tolerantie voor het opleidingsonderdeel in te zetten.

Niet zelden maakt men voor het vak Wiskunde gebruik van cursussen die onvoldoende helder en onvoldoende uitgebreid zijn in uitleg. Tevens worden er tijdens het academiejaar te weinig oefeningen op examenniveau gemaakt. Studenten worden uitgenodigd om voldoende "te oefenen" ... zonder over de uitgewerkte oplossingen te beschikken.

 

Doffe cursussen en weinig uitdagende en/of uitgewerkte oefeningen creëren de perfecte mix om zeer traag en volkomen inefficiënt de vereiste wiskundevaardigheden onder de knie te krijgen.

Topniveau voor Wiskunde daalt zienderogen in Vlaanderen

Aan de top verliezen we immens. Vijftien jaar geleden haalde één leerling op de drie hier het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog één op de vijf. Voor het eerst krijgen we ook een alarmsignaal over het algemeen niveau in het lager onderwijs.

Hoogleraar Wouter Duyck (UGent)

Ten gevolge van talloze verkeerde beleidskeuzes daalde de kwaliteit in het secundair onderwijs over de voorbije jaren zienderogen. In bovenstaande uitspraak illustreert hoogleraar Wouter Duyck deze tendens perfect voor Wiskunde. Lagere slaagkansen en een langere studieduur in het universitair onderwijs zijn zonder meer het gevolg.

Onze visie op de noodzaak tot een doortastend optreden - wars van het huidige onderwijsbeleid - wordt bijgetreden door niemand minder dan de rector van de KU Leuven.

Vraag is hoelang de professoren het niveau van hun cursussen zullen kunnen behouden nu de leerlingen in ons middelbaar onderwijs alsmaar slechter scoren op internationale vergelijkende testen. Dat probleem maakt mij diep bezorgd. Wij voelen de achteruitgang van de geletterdheid en gecijferdheid van onze jeugd. 

Rector Luc Sels (KU Leuven)

De ultieme bijlessen Wiskunde richting Hir, TEW en Handelswetenschappen

Aan het LvM Instituut hebben we twee concrete oplossingen uitgewerkt om tegemoet te komen aan de hierboven geschetste problemen.

 

Tijdens de middelbare studies bieden we hoogstaande bijlessen Wiskunde aan, bijlessen die leerlingen perfect voorbereiden op de universitaire studies Handelsingenieur, TEW of Handelswetenschappen. Deze bijlessen en de bijhorende intensieve ondersteuning verlopen parallel met de leerstof Wiskunde in het middelbaar. We maken gebruik van het beste studiemateriaal met uitstekende grafische visualisaties, tal van voorbeeldoefeningen die de theoretische concepten illustreren en een omvangrijke set van extra oefeningen met uitgewerkte oplossingen.

Wiskunde perfect afgestemd op Handelsingenieur, TEW en Handelswetenschappen KU Leuven, Kulak, UGent, UA en VUB

Ten tweede werkten onze docenten Dirk en Steven, aan de hand van de leerstof en examens uit het verleden, een MAGNA CUM LAUDE studiebegeleidingstraject uit dat perfect afgestemd is op de cursussen Wiskunde van Handelsingenieur, TEW en Handelswetenschappen aan de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven Campus Leuven, Brussel en Kortrijk (Kulak). Het ontwikkelde studiemateriaal wordt gedoceerd en ingezet binnen een continue en hoogfrequente studiebegeleiding doorheen het academiejaar. Na dertien tot veertien weken intensieve begeleiding op examenniveau ben je absoluut klaar om te slagen voor het examen Wiskunde.

Samen streven we naar een hoog wiskundig kennisniveau en maximaliseren we jouw slaagkansen!

Ben jij een gemotiveerde leerling, toekomstig student of huidig student 1ste jaar Handelsingenieur, Toegepaste Economische Wetenschappen of Handelswetenschappen en tevens bereid om voldoende tijd vrij te maken voor je studies? Contacteer dan Steven voor meer informatie omtrent de studiebegeleiding en de bijlessen. Voor begeleiding en bijlessen tijdens het secundair onderwijs verwijs ik naar LvM Secundair Onderwijs.

Dr. Steven De Klerck

Visie
Steven
Wie?

LvM Instituut werd opgericht door Steven De Klerck.

 

Steven is van opleiding Handelsingenieur (VUB), Master of Science in Statistics (KU Leuven), met zes keer magna cum laude in alle academiejaren, en Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA). Steven behaalde bijkomende specialisaties op het vlak van Artificiële Intelligentie, Statistiek en Productontwikkeling (KU Leuven).

Steven heeft op educatief vlak ervaring als professor Ondernemingsfinanciering (KU Leuven) en assistent aan de KU Leuven (Bedrijfsfinanciering), Universiteit Gent (Management accounting), Universiteit Antwerpen (Boekhouden, Financiële markten, Financieel rekenen en Investeringsanalyse) en Vrije Universiteit Brussel (Bedrijfsfinanciering, Wiskunde en Statistiek).

Steven is Founder van Pure Value Capital, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers en verbonden als docent Expert in Beleggen aan Arteveldehogeschool.

DSY_0043.jpg
  • LinkedIn Social Icon
Contact

Contacteer Steven

0478 26 05 82

  • LinkedIn Social Icon

Connecteer als ouder, leerkracht, school,... via LinkedIn

bottom of page